เสรี รุ่งสว่าง
 
 

ประวัติ

  เสรี รุ่งสว่าง ชื่อจริง นามสกุลจริง บุญลือ รุ่งสว่าง เป็นคนสุพรรณบุรี เกิดวันพุธที่3กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 ที่หมู่บ้านดวง
ตาจีน ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี มีพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน 13 คน มีแก้วเสียงดีทั้งตระักูล

  เสรี รุ่งสว่าง เรียนหนังสือแค่ชั้น ป.4ออกมารับจ้างทำนาทำไร่ ขนดิน ถมที่ มีรถบรรทุกไว้รับจ้างทั่วไป เสรี รุ่งสว่างร้องเพลงเก่ง
ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงที่ใหนกวาดรางวัลมากมาย ต่อมาได้พบกับครูสัมฤทธิ์ รุ่งโรจน์ ได้ชักนำให้เข้ามาอยู่ร่วมกับบริษัทเสก
สรรเทปแผ่นเสียง ซึ่งมี ประจวบ จำปาทองเป็นประธานปริษัทมีครูเพลงในสังกัดมากมายและกำลังสร้างนักร้องหลายคนรวมทั้ง
วงดนตรีใหม่อีกหลายวง ต่อมาครูชาลี ธารทอง รับเข้าไว้เป็นศิษย์และเขียนเพลงให้ โดยแข่งกับครูฉลอง ภู่สว่างที่ได้รับมอบ
หมายให้ปั้น สุชิน สินส่งเสริม ครูชาลี ธารทองเขียนเพลง จดหมายจากแม่ ให้ร้องเป็นเพลงแรกแล้วตามด้วยเพลงดังๆอีกมาก
มาย เช่น คนกล่อมโลก ไอ้หนุ่มสุพรรณ ไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองฯลฯ บริษัทเสกสรรเทปแผ่นเสียงตั้งวงดนตรีให้ทันทีชื่อวง
คู่ขวัญชีวี เสรี-พุ่มพวง โดยให้เดินสายร้องเพลงประกบคู่กับพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในยุคแรกที่ไม่ดังเท่าไหร่ เสรี รุ่งสว่างได้
มีโอกาสแสดงภาพยนต์หลายเรื่อง เช่น ดับเจ้าพ่อ ลูกทั่งยอดฮิต ฯลฯ เขาได้ฉายาว่า ไอ้หนุ่มสุพรรณเสียงดี-เสรี รุ่งสว่าง
เป็นสุดยอดขุนพลเพลงหวานผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งของวงการ เขามักได้รับผลงานชิ้นโบแดงจากครูชลธี ธารทอง เป็นประจำ เช่น
ไอ้หนุ่มรถซุง เทพธิดาผ้าซิ่น เรียกพี่ได้ใหมฯลฯ เคยเดินสายร้องเพลงมาแล้วแทบทั่วโลก เสรี รุ่งสว่างได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษ
เพลงลูกทั่งไทยพระราชทานครั้งแรกจากเพลง ไม้เรียว และครั้งที่2จากเพลง เทพธิดาผ้าิ่ซิ่น ฝีมือการแต่งครูชลธี ธารทอง
จัดได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีฐานะดีมาก มีรถบรรทุกหลายคัน มีกิจการทำดินเกษตรและทำปุ๋ยขายเกษตรกร

            เพลงเทพธิดาผ้าซิ่น
                 คำร้อง/ทำนอง ชลธี ธารทอง

     ว่างจากงานหว่านไถ จะร้อมาลัยใบข้าว
   ห้อยคอสาวจำปา   เจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่ง
   นุ่งผ้าถุงไทยเดิม     หน้าสวยด้วยแดดแรง
   แก้มแดงไม่แต่งเติม     เจ้าไม่เคยเห่อเหิม
   เติมต่อดินสอพอง
   ช่างขยันการเรื่อน   มิแชเชีอนหน้าที่
   สิ่งที่ดีที่ควร เผ้าถนอมออมนวล
   หอมหวนทวนลมทุ่ง หนุ่มก็มุ่งหมายปอง
   ค่ำลงก็เข้าเรือน ฟังแม่เตือน ให้ใตร่ตรอง
   หากมีชายหมายปอง ระวังเจอของเหลือเดน