คำภีร์ แสงทอง
ร้องให้กับเดือน
 
ประวัติย่อๆ

คัมภีร์ แสงทอง    ชื่อจริง-นามสกุลจริง อุดร  ศิริสวัสดิ์
ชื่อที่ใช้ในวงการ   คัมภีร์ แสงทอง 
ปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องดวง โชคลาง  จึงเปลี่ยนนามใหม่เป็น อัมภีร์เพชร แสงทอง
วัน/ดือน/ปีเกิด    วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๑
สถานที่เกิด    บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
บิดา/มารดา    นายสะอิ้ง  นางสกุล  ศิริสวัสดิ์
พี่น้องร่วมมารดา   
๑.   อาจารย์อุดม ศิริสวัสดิ์
๒.   นายอุดร ศิริสวัสดิ์ ( คัมภีร์ แสงทอง )
๓.   ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ ศิริสวัสดิ์
๔.   ผอ.ประดับ ศิริสวัสดิ์
๕.   อาจารย์อรวรรณ ศิริสวัสดิ์

๑.   นางสาวชัชฎา ศิริสวัสดิ์
๒.   นายสุรชาติ ศิริสวัสดิ์
ครอบครัว    สมรสกับ นางสมจิตต์ ศิริสวัสดิ์ มีบุตร - ธิดา รวม ๒ คน


การศึกษา   สำเร็จประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนตลาดบางบ่อ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ.2505)
ผู้ชักนำเข้าสู่วงการ    นายห้างประจวบ จำปาทอง (พ.ศ.2512)
บันทึกเสียงเพลงแรก    เพลงร้องไห้หน้าห้อง (พ.ศ.2518)
ผลงานเพลงสร้างชื่อ     ร้องไห้กับเดือน,น้ำตาชายเหนือ,ไร้ทองผูกข้อมือ,ช้ำรักมหาชัย
รางวัลเกียรติยศ   ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษพระราชทานขับร้องดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (16 ก.ย. พ.ศ.2532)

คัดลอกมาจาก..http://saisampan.net/index.php?topic=3270.0

 
 
 
กลับหน้าแรก